Visie en Missie

KHAIROS VISIE EN MISSIE:

 

Visie:

Khairos Privaatskool streef daarna om ‘n skool te wees wat gekenmerk word deur innovering, kreatiwiteit en hoë gehalte onderrig.

Leerders moet optimaal kan ontwikkel binne die veilige waardesisteem van Christelike norme gebasseer op die Bybel.

 

Missie:

Bogenoemde visie kan deur middel van die volgende missiestellings bereik word:

• Goed opgeleide, gebalanseerde onderwysers wat toegerus is met die nodige geestelike kwaliteite.

• Hoë akademiese standaarde en vaardigheidsontwikkeling wat leerlinge kan voorberei om tot kwaliteit landsburgers te ontwikkel.

• Om leerlinge te begelei dat hulle lewens sal kan getuig van ‘n persoonlike verhouding met hul Hemelse Vader.

• Om as vennote in die opvoedingsproses nou saam te werk met die ouers en gemeenskap tot voordeel van die leerlinge.

• Om ‘n klimaat te skep waar personeel en leerlinge geborge en gelukkig kan wees.

• Om ‘n gebalanseerde kultuur- en sportprogram daar te stel wat verder bydrae tot die totaliteitsontwikkeling van leerders. • Om waardes van netheid, dissipline en selfdissipline te vestig.

• Om die beeld van Khairos Privaatskool op so ‘n wyse uit te dra, dat die skool ook ‘n aanwins vir die gemeenskap sal wees.

36933417_2248675438500310_8821148225030324224_n

Personeel

 

 

Charmaine Homan

 

 

Mari Oosthuizen

 

 

Chrismari Van Rooyen

 

 

Loumarie Viljoen

 

 

Erna Van Rooyen

 

 

Anita Nel

 

 

Angelique Crause

 

 

Nina Schoeman Struwig

 

 

Jurgen Els

 

 

Amanda Els

 

 

Michelle Nicolas

 

 

Susan Vermaak

 

 

Amore

 

 

Mariska

 

 

Faan Beeslaar

 

 

Sanet Strydom